Jak probíhá spolupráce s námi?

1. Příprava projektu

Po navázání kontaktu se s vámi rádi sejdeme buďto u nás v kanceláři nebo ideálně přímo na pozemku či
v prostorách, které budete chtít upravovat. Na schůzce si probereme Váš stavební záměr a pokusíme se mu dát
jasné obrysy. Vysvětlíme Vám, jak bude probíhat povolovací proces a nastavíme harmonogram dalších
projektových prací.

2. Architektonická studie

Vypracování architektonické studie je prvním grafickým ztvárněním Vašeho stavebního záměru. Architektonická
studie Vám dá představu o tom, jak bude objekt zapadat do okolní zástavby a jaké stavební materiály budou
použity. Již během navrhování stavby je Váš záměr konzultován se specialisty na statiku a energetiku.

3. Dokumentace pro povolení stavby

Po odsouhlasení architektonické studie Vám připravíme první projektovou dokumentaci, která
stavbu, nebo stavební úpravy, definuje tak podrobně, aby stavební úřad mohl posoudit, zda je Váš
stavební záměr v souladu s územním plánem, veřejným zájmem a obecně technickými požadavky.

4. Povolovací proces

Pro získání stavebního povolení je nutné zajistit vyjádření od všech dotčených orgánů, které posoudí
Váš stavební záměr a stanoví své požadavky na stavbu. Ty následně zapracujeme do projektové
dokumentace. Komunikaci s dotčenými orgány a stavebním úřadem za Vás rádi obstaráme.

5. Dokumentace pro provádění stavby

Projekt pro provádění stavby vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení. Dokumentaci doplníme o věci, které nebyly pro schválení projektu důležité a dopracujeme
dokumenty podrobností, které jednoznačně určí kvalitu stavby a její provedení. Na základě
dostatečně zpracované prováděcí dokumentace bude možné vytvořit soupis prací a dodávek a stavbu
tak jednoznačně nacenit. Následně Vám pomůžeme s výběrem zhotovitele stavby a poradíme
s uzavřením smlouvy o dílo.

6. Autorský dozor

Odevzdáním projektové dokumentace pro nás nic nekončí. Naopak. Rádi se domluvíme na
průběžných návštěvách staveniště a osobně dohlédneme na dodržování projektové dokumentace.
V průběhu stavby budeme nápomocni při dodatečných změnách nebo úpravách projektu tak, abyste
neměli s realizací žádné starosti a vše dopadlo dle Vašich představ.