BYTOVÝ DŮM NYMBURK

NYMBURK | 2022 | STUDIE

Návrh bytového domu o 3 patrech v Nymburce.

Původní rodinný dům se nachází na křižovatce ulic Bedřicha Smetany a Boleslavské třídy nedaleko historického centra města Nymburk. Předmětem návrhu byla rekonstrukce objektu a navržení bytových jednotek, s možností komerčního využití v parteru domu. Původní tvar domu a členění bylo zachováno, s výjimkou střechy severní části, která byla zastřešena sedlovou střechou s orientací štítu do ulice Boleslavská třída. Zde byla navržena, namísto původní sedlové střechy, nástavba objektu s plochou střechou. Ta je na fasádě doplněna o vodorovné kanelury, které zjemňují její dominanci.

 

Galerie